Chính sách bảo mật

ENG   |

   RUS

|   VIE

Mục đích của Chính sách Bảo mật này (sau đây gọi là “Chính sách”) là để thông báo cho bạn về thông tin sau: 

 • Công ty TNHH Tele247 Global (công ty đăng ký tại Việt Nam, số đăng ký 0316117300, có trụ sở đăng ký tại Lầu 2, Tòa nhà HKL, 154 - 156 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam).

Website https://affscale.com (sau đây được gọi là “trang web này”, “trang web của chúng tôi”, “Trang web” hoặc “chúng tôi”) sẽ là website chính thức và đại diện cho Công ty TNHH Tele247 Global.

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin. Chúng tôi đã thực hiện các phương thức bảo mật để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chính sách này áp dụng khi chúng tôi đóng vai trò là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn và do đó xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân đó.

Chính sách này sẽ áp dụng cho Công ty TNHH Tele247 Global ở Singapore.

Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu u 2016/679 của Nghị viện Châu u và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 (GDPR) vì chúng tôi tin rằng đây là cách bảo vệ dữ liệu tốt nhất hiện nay.

Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi.

THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi lấy dữ liệu cá nhân của bạn chủ yếu thông qua các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ bạn, bao gồm:

 • Tên của bạn (hoặc tên người dùng);
 • Địa chỉ email;
 • Messenger (Skype, Telegram);
 • Thông tin thanh toán

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, vui lòng không gửi nó. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân từ bạn khi bạn truy cập trang web (ví dụ: địa chỉ IP, vị trí địa lý, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành, ngày và giờ truy cập, các trang đã xem, thời gian ở trang web của chúng tôi, v.v. ). Thông tin này được thu thập và phân tích tổng hợp nhằm cải thiện các chức năng và nội dung của trang web. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong mục cookie của Chính sách này.

Chúng tôi có thể mở rộng danh sách dữ liệu cá nhân nếu bạn yêu cầu bằng cách sửa đổi Chính sách này.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin do bạn cung cấp cho nhiều mục đích:

 • Đăng ký bạn với tư cách Nhà xuất bản hoặc Nhà quảng cáo trên Trang web của chúng tôi, cung cấp cho bạn tài khoản cá nhân của bạn để sử dụng và nhận các dịch vụ của chúng tôi
 • Kết nối với bạn
 • Thực hiện các thủ tục KYC / AML;
 • Hiểu và đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn
 • Phát triển mới và nâng cao các dịch vụ hiện có
 • Theo dõi và phân tích xu hướng, số liệu thống kê, việc sử dụng và các hoạt động liên quan đến trang web của chúng tôi
 • Mục đích tiếp thị (thêm bạn vào danh sách đăng ký email của chúng tôi, gửi cho bạn tài liệu khuyến mại, ưu đãi bằng phương tiện quảng cáo qua email, v.v.);
 • Đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể được sử dụng để phân tích xu hướng và số liệu thống kê, nâng cao hoạt động của trang web cũng như phân phối nội dung và quảng cáo.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Tất cả dữ liệu và thông tin cá nhân được đề cập có thể được xử lý trên cơ sở pháp lý sau:

 • Thực hiện trách nhiệm hợp đồng mà chúng tôi đã thỏa thuận với bạn
 • Quan tâm chính đáng đến việc giám sát và cải thiện trang web và các dịch vụ của chúng tôi cũng như quản trị trang web của chúng tôi một cách thích hợp.

Lưu ý rằng bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi đang thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ các dữ liệu cá nhân của bạn.

XỬ LÝ

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và công bằng và không sử dụng nó ngoài các mục đích mà chúng tôi đã thông báo cho bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật liên tục. Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ được thực hiện theo quá trình (thu thập, hệ thống hóa, tích lũy, lưu trữ, cập nhật (cập nhật, sửa đổi, khai thác, phân phối, bao gồm cả chuyển giao), phi cá nhân hóa, ngăn chặn, tiêu hủy dữ liệu cá nhân.

LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn hoàn toàn chính xác, kịp thời và an toàn. Chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật khác nhau như các công cụ mã hóa và xác thực phù hợp với tình trạng hiện tại để bảo vệ và duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo mật sau:

 • Các tiêu chí nghiêm ngặt để cho phép truy cập dữ liệu cá nhân của bạn dành riêng cho mục đích cụ thể
 • Chuyển dữ liệu thu được ở dạng bảo mật
 • Lưu trữ dữ liệu bí mật trong các máy chủ an toàn của chúng tôi;
 • Tường lửa bảo vệ hệ thống CNTT để cung cấp bảo vệ chống lại truy cập trái phép và
 • Giám sát liên tục việc truy cập vào hệ thống CNTT để phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng sai dữ liệu cá nhân.

Nếu bạn đã nhận được mật khẩu từ chúng tôi để có thể truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này và tuân thủ tất cả các quy trình bảo mật khác của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Rất tiếc, không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet có thể được đảm bảo là an toàn 100% và trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn của nó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất mà bạn hoặc bất kỳ người nào có thể phải gánh chịu do vi phạm tính bảo mật đối với việc bạn sử dụng trang web hoặc bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến trang web. Ngoài ra, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với dữ liệu bạn gửi hoặc nhận từ chúng tôi thông qua Internet hoặc bất kỳ hành vi truy cập hoặc sử dụng trái phép thông tin đó.

Chúng tôi và các bên liên quan (nhân viên, cán bộ, giám đốc, nhà thầu, nhà tư vấn, cố vấn, chủ sở hữu vốn cổ phần, nhà cung cấp, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đại lý, đại diện, người tiền nhiệm, người kế nhiệm) không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do bất kỳ hành vi chiếm đoạt, đánh chặn, sửa đổi, xóa, phá hủy hoặc sử dụng thông tin được cung cấp qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho mục đích mà chúng tôi đã thu thập chúng ban đầu. Nếu bạn muốn ngăn chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Nếu có vấn đề pháp lý xảy ra, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn vào cuối kỳ mà hành động pháp lý hoặc điều tra có thể phát sinh liên quan đến các dịch vụ được cung cấp.

TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn nếu chúng tôi có lý do để tin rằng:

 • Cần xác định, liên hệ hoặc khởi kiện những cá nhân hoặc tổ chức có thể gây tổn hại cho bạn, chúng tôi hoặc những người khác;
 • Có sự điều tra chính thức của các cơ quan chính phủ;
 • Cần đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hoặc với các yêu cầu của thủ tục tư pháp liên quan đến chúng tôi;
 • Luật pháp yêu cầu

TRUY CẬP HOẶC CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc thay đổi dữ liệu cá nhân của mình đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi hoặc bằng cách thực hiện các sửa đổi cần thiết trong tài khoản cá nhân của bạn (biểu mẫu phản hồi, trò chuyện).

Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Khi bạn gửi email yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Thông tin liên hệ của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đáp ứng tất cả các yêu cầu như vậy.

Bạn cũng có thể chọn không nhận các thông báo quảng cáo từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn trong các thông báo đó. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông báo không mang tính quảng cáo, chẳng hạn như thông báo kỹ thuật, thông báo hỗ trợ hoặc quản trị hoặc thông tin về các thay đổi đối với Chính sách này.

Bạn cũng có các quyền khác do luật bảo vệ dữ liệu cung cấp cho bạn không giới hạn: quyền có quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu cá nhân của bạn đã được cung cấp cho bạn và đã được xử lý; được thông báo về các sửa đổi được thực hiện đối với các điều khoản của Chính sách này một cách hiệu quả trước khi thực hiện các sửa đổi mới hoặc, nếu không, về chính sách xử lý thông tin mới; quyền được lãng quên; quyền hạn chế xử lý, quyền rút lại sự đồng ý nếu nó đã được cho phép, v.v.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu, khiếu nại hoặc khiếu nại nào đối với chúng tôi liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi nó đến email liên hệ của chúng tôi. Email của bạn phải chứa:


 • Tên của bạn và dữ liệu cá nhân khác do bạn cung cấp trên trang web của chúng tôi để giúp chúng tôi xác định danh tính của bạn;
 • Mô tả tình trạng dẫn đến yêu cầu, khiếu nại hoặc khiếu nại và mục đích tìm kiếm (cập nhật, sửa chữa hoặc xóa, hoặc hoàn thành nhiệm vụ).

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu từ bạn trong vòng 14 ngày. Trước khi trả lời khiếu nại, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn và tìm dữ liệu cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nếu khiếu nại hoặc thông tin được cung cấp không đầy đủ, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin bổ sung để nhận dạng của bạn, thông tin này sẽ được bạn cung cấp trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khắc phục những hư hỏng. Nếu bạn không gửi tài liệu hoặc thông tin được yêu cầu trong vòng 5 ngày kể từ ngày yêu cầu ban đầu, bạn sẽ được coi là đã từ bỏ khiếu nại. Khi yêu cầu của bạn đã được nhận với đầy đủ thông tin, thời hạn 14 ngày sẽ bắt đầu lại. Khi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong thời hạn đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về lý do chậm trễ và ngày yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết, trong mọi trường hợp, điều này có thể vượt quá 30 ngày sau khi kết thúc thời hạn đầu tiên.

COOKIE

Cookie là một phần dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web và được trình duyệt web của bạn lưu trữ trên máy tính khi bạn đang duyệt web. trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, để theo dõi thói quen duyệt web trực tuyến của bạn trên Internet, cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu quảng cáo, điều này cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình. Thông tin chi tiết về cookie trên trang web của chúng tôi, bạn có thể tìm thấy trong cửa sổ bật lên trong lần đầu tiên truy cập

Hầu hết các trình duyệt web được thiết lập để chấp nhận cookie làm mặc định. Bạn có thể không tham gia bằng cách tắt cookie (vui lòng tham khảo menu trợ giúp trên trình duyệt của bạn).

BẢO VỆ TRẺ EM

Trang web được thiết kế dành cho đến những người từ 18 tuổi trở lên. Chúng tôi không cố ý thu thập, sử dụng hoặc phân phối bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng dữ liệu cá nhân về trẻ em dưới 18 tuổi đã được thu thập trên trang web, chúng tôi sẽ xóa nó khỏi hồ sơ của chúng tôi ngay lập tức.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH

Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi đối với Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay khi đăng phiên bản mới nhất trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn một cách thích hợp khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với chính sách bảo mật. Đồng thời chúng tôi sẽ sửa đổi ngày sửa đổi của chính sách để bạn biết khi nào chúng tôi sửa đổi nó lần cuối. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét tuyên bố này định kỳ để luôn được thông báo về cách chúng tôi đang xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này qua email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin riêng trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong Chính sách của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web sau khi những thay đổi có hiệu lực

CÂU HỎI, NHẬN XÉT HOẶC CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

admin@affscale.com.

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2021

Chính sách bảo mật cho Affscale